shineko:

“She’s not my girlfriend!” 

shineko:

“She’s not my girlfriend!” 


  1. shineko reblogged this from shineko
  2. cacnea reblogged this from shineko
  3. carpetcrawler reblogged this from shineko and added:
    The best part is imagining that it’s Ran saying that.